Oben Teknoloji Ailesi

Çağ üretilen teknolojinin en verimli halde kullanılarak toplumsal gelişimi kaliteli olarak gerçekleştirme çağıdır. Tüm ülkelerin ortak vizyonu olan refah seviyesinin yükseltilmesi küçükten büyüğe her yaştan insanın omuzlarına adeta bir ödev olarak yüklenmektedir. Üretilen teknoloji ürünlerinin toplumun refah seviyesini yükseltmeyi, gelişimini ve Atatürk'ün ideali olan çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için bir araç kullanılması insan gücünün daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

Bizler teknolojiyi kullanarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreten, farklı bakış açılarına sahip, kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, birliktelik ruhuna uyum sağlayan -ben değil biz- mantalitesine hakim, eğlenceli bir ekibiz. Bu değerlerin ışığında daha iyi projeler geliştirme adına ekibimize her zaman yeni üyeler dahil etme, daha büyük bir aile olma çabası içerisindeyiz.

Asli görevimizin yanı sıra Oben Teknoloji ailesi olarak sosyal sorumluluk projeleri, zengin sosyal etkinlikler, kültürel ve sanatsal faaliyeter ile kaliteli zaman geçirebileceğimiz birlikte hasbihal olabileceğimiz bir çok aktivite ile omuzlarımızdaki sorumluluğun yükünü bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz.

Elbetteki tüm çalışmalarımızın karşılığı olarak yeni bir projeyi tamamlamış olmanın mutluluğu fazlasıyla yeterli olsada kariyer gelişiminize katkıda bulunuyor, yan haklarla da destekliyoruz. Karşılıklı görüşmelerimiz neticesinde kazanımlarmızı ortak noktada buluşarak, iş akdi ile saklı tutuyoruz. Performans Yönetim Sistemi ile öğretim kurumumuza nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve her çalışanımızı potansiyel bir yetenek olarak değerlendirerek geliştirmeyi, çalışanlarımızın performansının, kurumumuzun performans hedefleriyle aynı doğrultuda planlanması ve yönetilmesi yoluyla kurumsal başarının garanti altına alınmasını amaçlayıyoruz.

Sizleri de bu ekibin bir üyesi olarak görmek bizleri onurlandıracaktır.